Ochrona miejsca - ochrona zdrowia pracowników

Odpowiedzialność firmy wyraża się nie tylko w terminowo i profesjonalnie dostarczanych produktach, ale także w dbałości o zdrowie pracowników, szczególnie tam, gdzie mowa jest o warunkach szczególnie niebezpiecznych dla zdrowia czy długotrwałych utrudnieniach ściśle związanych z wykonywaną pracą. W wielkopowierzchniowych halach czy magazynach, w których prace trwają nieprzerwanie, taka uciążliwość jak pylenie może mieć skutki długofalowe.

Na szczęście w takich sytuacjach możliwe jest zadbanie jednocześnie o ochronę podłogi przed postępującym zniszczeniem i ochronę zdrowia pracowników. Ochrona betonu, bo o niej mowa, możliwa jest dzięki zastosowaniu środków, które pokrywając powierzchnię cienką warstwą, będą ją jednocześnie skutecznie zabezpieczać.